تبلیغات
world anime - نتایج نظرسنجی!!!
من همینم اگه مشکل داری شرت کم...
اینجا نظرسنجی ها قرار میگیره...
لایتو ساکاماکی     
35.94 درصد
(23 رای)
ایاتو ساکاماکی
37.5 درصد
(24 رای)
کاناتو ساکاماکی
6.25 درصد
(4 رای)
شو ساکاماکی
1.56 درصد
(1 رای)
ریجی ساکاماکی
3.13 درصد
(2 رای)
سوبارو ساکاماکی
15.63 درصد                      
(10 رای)
شرکت کنندگان64 نفر